loading
CAD CAM odjel

CAD CAM odjel

CAD & CAM

CAD – računalni dizajn temelj je svakog projekta – od dizajniranja proizvoda preko kalupa, alata, naprave do proizvodne linije.

CAM – strojna obrada današnjice korištenjem modernih CNC strojeva neizvediva je bez generiranja računalnih kodova potrebnih CNC strojevima za rad.

Stoga je iskusan tim programera ključan za pretvaranje ideje u finalni proizvod.

Analiza projekata

Analiza projekata

Jedan od neizostavnih elemenata izrade projekta jest analiza. Bez obzira na to  je li u pitanju analiza primijenjenih rješenja, izbor odgovarajućih materijala, tehnološki pristup izvedbi ili procjena potrebnog vremena te financijske isplativosti projekta, analiza daje odgovore.

Odjel strojne obrade CNC glodanjem

Odjel strojne obrade CNC glodanjem

Oblikovanje CNC glodanjem

Neizostavan dio procedure izrade kalupa jest osnovna obrada dijelova kalupa, bilo da je riječ o grubom oblikovanju prije termičke obrade, finom završnom trodimenzionalnom oblikovanju kaljenih dijelova kalupa ili alata, ili oblikovanju elektroda za elektroeroziju prema računalnim modelima.

Odjel strojne obrade elektroerozijom

Odjel strojne obrade elektroerozijom

EDM & WEDM

Izrada kalupa i alata danas je nezamisliva bez primjene fantastičnih mogućnosti ovih strojeva, bilo da je riječ o elektroeroziji kalupnih ploča i elemenata alata elektrodama trodimenzionalno obrađenima CNC glodanjem ili o izradi kompleksnih alata i kalibratora za ekstruziju pomoću strojeva za elektroeroziju žicom.

Ručna obrada i sastavljanje kalupa za probno testiranje

Ručna obrada i sastavljanje kalupa za probno testiranje

Segment po segmet

Ručna obrada poliranjem, pripasivanjem ili tuširanjem pri sastavljanju kalupa ili alata neizostavan je dio procesa. Bez obzira na to koliko precizno bili izrađeni dijelovi kalupa, ruka alatničara jest ta koja ih privodi željenoj svrsi. Taj dio procesa nazivamo davanje duše kalupu ili alatu, koji je nakon toga spreman za proizvodno testiranje.

Testiranje alata za injekciono brizganje

Testiranje alata za injekciono brizganje

Prvo proizvodno testiranje kalupa ili alata ne mora nužno biti kraj izrade. Ono samo pokazuje je li potrebna neka dorada ili korekcija kako bi kalup ili alat bio spreman za predaju kupcu. Apsolutni je cilj predaja alata ili kalupa kupcu a da ga je pritom moguće odmah pustiti u proizvodnju u proizvodnom pogonu kupca. Naravno, uz poštovanje ugovorenog roka izrade.